Perheoikeus

 • Avioehdot ja avopuolisoiden väliset sopimukset
 • Avioerot, ositukset
 • Lasten huolto- ja tapaamisasiat

Perintöoikeus

 • Perunkirjoitukset
 • Pesänselvitykset
 • Perinnönjaot
 • Perintöriidat
 • Testamentit

Kiinteistöoikeus

 • Kauppakirjat, lahjakirjat
 • Lainhuudot
 • Hallinnanjakosopimukset
 • Jakotoimitukset
 • Maanvuokra-asiat
 • Julkinen kaupanvahvistus

Riita-asiat

 • Oikeudenkäynnit
 • Velkomisasiat

Vero-oikeus

 • Verosuunnittelu
 • Ennakkopäätökset
 • Veroilmoitukset
 • Verovalitukset

Yhtiöoikeus

 • Yhtiöiden perustamiset
 • Sulautumiset
 • Purkautumiset
 • Sukupolvenvaihdokset
 • Säätiöiden perustamiset
 • Johtaja– ja työsopimukset

Holhousoikeus

 • Edunvalvonta-asiat
 • Edunvalvontavaltakirja

Sovittelu

 • Saanut Suomen Asianajajaliiton sovittelijakoulutuksen